Cases

Uitgelichte cases

Coaching thuiszorgmedewerkster met nek- en rugklachten

De 36-jarige mevrouw Peeters werkt met veel plezier 32 uur per week als verzorgende bij een thuiszorgorganisatie. Ze helpt vooral ouderen en chronisch zieken bij dagelijkse handelingen zoals het in en uit bed komen, wassen en aankleden en verzorgen van maaltijden. Enkele weken geleden heeft ze zich ziek moeten melden omdat ze door rug- en nekklachten niet meer in staat was te werken. Na enkele weken ‘rust’ zijn de klachten al flink afgenomen en mevrouw Peeters wil graag snel weer aan de slag. Haar leidinggevende en bedrijfsarts schakelen Arbeidsdiensten Van Bakel in om de verzuimperiode te begeleiden en mevrouw zo snel mogelijk gezond terug aan het werk te krijgen.

Onze adviseur brengt in kaart welke werkfactoren invloed hebben op het ontstaan en/of in stand houden van de gezondheidsklachten. Aan de hand van deze inventarisatie worden adviezen en aanbevelingen gegeven om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om de manier van werken. Mevrouw Peeters is namelijk erg gedreven en heeft hart voor haar cliënten, maar ze belast haar lichaam onnodig zwaar. Ze werkt bijvoorbeeld vaak in een ongunstige houding en neemt bijna tot geen pauze voor herstel. In overleg met werkgever en werknemer wordt een plan opgesteld dat gericht is op terugkeer naar het werk. De adviseur begeleidt en coacht mevrouw Peeters bij het toepassen van de adviezen. Het doel van dit traject is een balans vinden tussen de belasting en de belastbaarheid, het verminderen/wegnemen van de klachten, het tegengaan van langdurig verzuim en het voorkomen van herhaling van de klachten.

Na de begeleidingsperiode werkt mevrouw Peeters weer 32 uur en zijn de rug- en nekklachten verdwenen. Ze past de adviezen goed toe in haar werksituatie en voorkomt zo dat de klachten terugkeren.

Magazijnmedewerker met de ziekte van Parkinson

De 52-jarige meneer Koers is sinds twee jaar bekend met de neurologische aandoening ziekte van Parkinson. Daardoor wordt hij gehinderd in zijn werk als magazijnmedewerker. Hij heeft last van spierstijfheid, een lichte tremor in zijn rechter arm en hand, vermoeidheid en een wat verminderd evenwicht. Ook heeft hij moeite met concentreren en meerdere taken tegelijk doen. Tevens is hij bekend met lage rugklachten.

Voor zijn werk is hij vooral fysiek bezig in het magazijn, maar hij voert ook administratieve en organisatorische taken uit. Meneer Koers heeft een fulltime baan, maar kan deze door zijn beperkingen op dit moment nog voor 28 uur per week vervullen. Doordat de hinder in werk steeds groter wordt lijkt het erop dat meneer meer zal gaan verzuimen voor werk. De bedrijfsarts besluit om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Meneer Koers is een zeer gewaardeerd werknemer en zowel werkgever als werknemer willen er alles aan doen om het werk te behouden.

Onze gespecialiseerde ergotherapeut voert een werkplekonderzoek uit en brengt de problemen in werk concreet in kaart. Het is voor meneer lastig om goed zicht te hebben op de stellingen in het magazijn tijdens het rijden met de heftruck. Ook het bedienen van de muis en het toetsenbord voor de administratie wordt steeds moeilijker. Daarnaast is het lastig voor hem om eerste aanspreekpunt te zijn bij vragen over het magazijn door andere (magazijn)medewerkers. Hij wordt daardoor vaak gestoord tijdens zijn werk, moet de aandacht continu verdelen, meerdere taken tegelijk doen en dergelijke.

Het werkplekonderzoek is de sleutel tot concrete aanpassingen, zoals een aangepaste muis en aanpassing van een functionaliteit op het toetsenbord. Ook worden er spiegels geplaatst op de heftruck zodat werknemer tijdens het rijden in het magazijn weer goed zicht heeft op de stellingen. Ook worden de momenten van het heftruckrijden beter verdeeld over de dag. Daarnaast worden er vaste tijdblokken ingelast waarop meneer als vraagbaak van het magazijn optreedt en de telefoondienst in het magazijn wordt door collega’s overgenomen.

Resultaat: de ervaren problemen in werk zijn (relatief simpel) opgelost en het percentage ziekteverzuim hoeft niet worden opgehoogd. Meneer kan met de aanpassingen in werk 28 uur per week blijven werken. Zowel werkgever als werknemer zijn erg tevreden met de uitkomst.

Preventieworkshop voor medewerkers van een internetbureau

Een internetbureau uit Helmond met 25 medewerkers heeft het getroffen: er zijn nog geen werknemers met klachten. Dit wil het bureau graag zo houden! Daarom laat de directie jaarlijks op locatie een preventieworkshop verzorgen door Arbeidsdiensten Van Bakel. Tijdens deze workshop krijgen de medewerkers op een praktische en prikkelende manier voorlichting over beeldschermwerk en over mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van dit werk. Er wordt dieper ingegaan op de oorzaken van gezondheidsklachten en op wat werknemers zelf kunnen doen om zulke problemen te voorkomen. Voorbeelden van dat laatste zijn: afwisseling van taken, omgaan met werkdruk, het instellen en gebruiken van de werkplek en (het gebruik van) hulpmiddelen. Na afloop van de workshop kunnen de medewerkers zelfstandig op een gezonde manier hun beeldschermwerk uitvoeren.

Directie en medewerkers van het internetbureau vinden de jaarlijks terugkerende groepsvoorlichting zeer zinvol. De medewerkers voelen zich serieus genomen en ervaren dat hun werkgever zuinig op hun gezondheid is. De workshop draagt ertoe bij dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het gezond uitvoeren van hun werk. Dat dit vruchten afwerpt, toont de praktijk aan: medewerkers voelen zich fit en vitaal, klachten door beeldschermwerk worden voorkomen en het ziekteverzuim vermindert. Kortom, winst voor alle partijen!

Re-integratie en WIA begeleiding bij werknemer met MS

Mevrouw van Os (60) is bekend met multiple sclerose. Zij heeft een leidinggevende functie bij een grote bank. De afgelopen jaren heeft zij meerdere terugvallen gehad in haar fuctioneren doordat haar ziekte onrustig verloopt. Verder herstel is niet meer mogelijk. Sinds ruim een jaar is zij ziekgemeld voor haar werk. Haar werkgever betaald haar loon tijdens deze periode door en samen doen ze er alles aan om mevrouw te laten terugkeren in werk. Met name klachten zoals, moeite met onthouden, concentreren, geschreven en gesproken informatie verwerken, meerdere taken tegelijk doen en vermoeidheid belemmeren haar fors in het uitvoeren van werk. Dit zorgt ervoor dat ze het werktempo niet meer bij kan houden, moeizaam meegaat in veranderingen in het werk, fouten maakt, een werkdag niet kan volhouden, te moe is om zelfstandig te reizen van haar werk naar huis, enzovoorts.

Zijn er nog mogelijkheden onbenut? Is het eigen werk of ander werk alsnog geschikt of passend te maken? De betrokken bedrijfsarts en arbeidsdeskundige schakelen Arbeidsdiensten Van Bakel in als expert op het gebied van MS in relatie tot werk. Deze brengt de arbeidscapaciteiten van mevrouw nog eens scherp in kaart, waardoor bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden. Een tweede spoor reintegratie wordt doorlopen.

In de situatie van mevrouw van Os blijkt dat zij geen reeele mogelijkheden meer heeft voor het uitvoeren van werk. Niet bij de eigen werkgever of daar buiten.

Twee jaar na de ziekmelding op het werk volgt de aanvraag en keuring in het kader van de WIA. Arbeidsdiensten Van Bakel begeleidt werknemer en werkgever bij dit traject.

Mevrouw van Os vond het in het begin moeilijk te accepteren, maar is gedurende de afgelopen maanden gaan inzien dat haar beperkingen dusdanig zijn dat werken niet meer redelijkerwijs mogelijk is. Dit wordt onderschreven door alle andere betrokken partijen. Het UWV beoordeelde dat mevrouw volledig arbeidsongeschikt is voor werk en zij ontvangt nu een WIA-uitkering. Zowel mevrouw als werkgever zijn erg blij met de deskundige advisering en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Het heeft het traject voor alle partijen verduidelijkt en vergemakkelijkt. Mevrouw kijkt op dit moment uit naar enkele uurtjes van vrijwilligerswerk zodat ze zich nuttig kan maken. Haar werkende carriere sluit ze met een goed gevoel af.

Begeleiding fabrieksmedewerker met reuma

Meneer Van Engelen (43) werkt in een fabriek en heeft al enkele maanden regelmatig last van stijfheid en rugpijn. Onlangs heeft een reumatoloog bij hem een vorm van reuma vastgesteld. Meneer Van Engelen wil, ondanks de reuma, zo lang mogelijk aan het werk blijven. Zijn werkgever wil dat ook graag, want meneer Van Engelen is een waardevolle kracht. De bedrijfsarts adviseert om een ergotherapeut in te schakelen die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden. Zo’n ergotherapeutisch adviseur kan de werkplek en werkomstandigheden onderzoeken en aangeven wat er nodig is om zaken te verbeteren. Hoe eerder dit gebeurt, hoe langer meneer Van Engelen op een zo goed mogelijke wijze kan functioneren.

De werkgever schakelt een ergotherapeut/adviseur in van Arbeidsdiensten Van Bakel. Deze voert een gesprek met meneer Van Engelen en bekijkt ter plekke op welke wijze de werkzaamheden, de manier van werken en andere arbeidsomstandigheden invloed kunnen hebben op de reumatische klachten. Er wordt een rapport opgesteld met praktische en concrete adviezen ‘op maat’, dus precies afgestemd op de arbeidsomstandigheden van meneer Van Engelen. Ze zijn gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. Het rapport wordt met hem en zijn werkgever besproken. Vervolgens begeleidt de arbeidsadviseur meneer Van Engelen bij het toepassen van de adviezen. Vooral het aanleren van een juiste lichaamshouding en gewrichtsbeschermende werkwijzen staan hierbij centraal. Ook het leren omgaan met energie en pijn en het juist inrichten van de werkplek krijgen aandacht. Na de kortdurende begeleiding door onze praktijk weet meneer Van Engelen hoe hij op de minst belastende manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daarnaast is zijn werkplek optimaal ingericht.

Recharge re-integratie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.